Hledat
košík 0
P

Doporučení pro stavbu krbů

Doporučení pro stavbu krbů

 

 Doporučení pro stavbu krbů - profikrby

 

1.    komínový průduch DN200, účinná výška od topeniště minimálně 6 m, výška šikmého zaústění pod úhlem 45°v místnosti min. 0,5 m od stropu (po horní hranu).

2.    stěna budovy a komínu

3.    tepelně odizolovaný prostor nad vzdušníkem, stropní přepážka ve vzdálenosti minimálně 500 mm od stropu

4.    vyrovnaný podklad stěn (odvětrávaná mezera)

5.    tepelně-izolační a konstrukční desky – SUPERISOL tloušťka 40 mm(30 mm)

6.    prostor vzdušníku krbu, zde dochází k ohřevu vzduchu pro teplovzdušné topení

7.    spalinový teplovzdušný výměník Kobok – zvyšuje účinnost o 10% – výkon cca 1,5 kW

8.    krbová vložka Kobok s šamotovým topeništěm

9.    Komínová dvířka

10.  přívod vzduchu z venkovního prostoru pro spalování – přímo napojený na krbovou vložku hliníkovou hadicí průměru 125 mm.

11.  odvětrávací mřížka – prostoru nad vzdušníkem

12.  sklotextilní šňůra – dilatační spoj mezi ocelovým kouřovodem a keramickou komínovou vložkou

13.  výstup teplého vzduchu – pro vytápění
cca 600 cm2 / 10 kW výkonu vložky

14.  tepelně-izolační a konstrukční desky – SUPERISOL – pohledově upravené

15.  žáruodolná omítka OMK –1

16.  krbová římsa

17.  tepelná izolace krbové římsy - nosník

18.  odvětrávaná mezera minimálně 8 mm– přisávání vzduchu

19.  přívod vzduchu z místnosti – pro ohřev

nehořlavá podlaha před krbem

 

Norma ČSN 73 4230 pro stavbu krbů s krbovými vložkami doporučuje nepřekračování následujících teplot:

  • Pokud je pod dodatečně stavěným krbem hořlavá podlaha, musí být odstraněna nebo tepelně izolována tak, aby při provozu krbu nepřesáhla její teplota 50 °C, podlaha má mít nosnost podle hmotnosti krbu s obestavbou
  • Stěny přiléhající ke krbu musí být nehořlavé. Tepelná izolace stěny musí být taková, aby její povrchová teplota v místě krbu nepřekročila teplotu 50 °C. Mezi tepelnou izolací a stěnou má být větraná vzduchová mezera
  • Stropní konstrukce nad krbem má být nehořlavá. Její povrchová teplota nesmí překročit hodnotu 50 °C.
  • Podhled stropu by měl být izolovaný proti účinkům působení tepla od krbu přepážkou, nebo vrstvou tepelné izolace

 

Materiál teplovzdušné komory ČSN 73 4230 doporučuje :

•       pro stavbu teplovzdušné komory se nesmí používat lehčené stavební materiály jako je pórobeton, pórocement apod., materiál musí mít stavebně-technické osvědčení pro stavbu krbů

  • teplovzdušná komora musí být provedena z materiálu nehořlavého a s malou tepelnou roztažností
  • teplovzdušná komora musí být zevnitř izolovaná tak, aby na jejím povrchu nebyla teplota vyšší než 52 °C
  • z izolačního materiálu se vlivem zvýšené teploty nesmí uvolňovat zdraví škodlivé látky
  • zakazují se používat vláknité izolační materiály
  • plášť teplovzdušné komory může být proveden také jako samostatná konstrukce z pevných izolačních desek, a musí být bude zajištěna jeho tuhost, stabilita, bezpečnost a odolnost proti teplu a proudění vzduchu
  • kouřovod musí být stabilní, nejkratším směrem do komínu

 

Používání krbových vložek – krbová vložka se podle požadavku vzhledu obestaví tepelně - izolačními deskami, které se dále upravují omítkou, obloží se a podobně. Teplo se ihned po zatopení šíří do prostoru, ale když oheň uhasne, poměrně rychle se ochladí. Zde záleží na tepelné akumulaci krbové vložky – Krbové vložky začínají na hmotnosti oceli a šamotu zhruba 150 kg a již sama vložka akumuluje poměrně hodně tepla, jsou tedy primárně určeny pro lehké obestavby ze Superisolu. Pokud vložku obestavíme tepelně akumulačním materiálem (např. šamotem), nějakou dobu trvá, než se vložka nahřeje, ale potom teplo déle vydrží. Otvíráním větracích mřížek docílíme rychlé vytopení, zavřením akumulaci tepla – význam má množství šamotu nad 150 kg. Pomocí výkonné krbové vložky a vzduchových potrubí je možné vytápět i poměrně velké prostory.

Nejpoužívanější materiály na stavbu krbů:

Superisol – tepelně izolační desky s teplotní odolností do 1000°C – je to standardní materiál na stavbu vzdušníků krbů, dodává se v tloušťkách 25,30,40,50 ve velikosti 1000x610. Tepelně izolační desky jsou vyrobeny z mletých expandovaných materiálů a používají se jako tepelná izolace a zároveň jako stavební a konstrukční prvek.

FL-06 – dvousložkové lepidlo na lepení Superisolu, dobře drží i na kovu apod… teplotní odolnost 1000°C

Šamot – nejpoužívanější materiál ke stavbě krbů a kamen, je k dostání ve formě cihel, desek a tvarovek – prodává se v různých jakostech s odolností až 1300°C

Rudomal – rychleschnoucí malta pro lepení šamotových cihel a tvarovek – teplotní odolnost 1100°C

Tmely – žáruodolné – na trhu se vyskytují s odolností až do 1500°C. Používají se k opravám a utěsňování topenišť a kouřovodů.

Klasická cihla – plné cihly se již dnes nevyrábí původními technologiemi, a nedosahují požadovaných vlastností pro stavbu krbů. Po konzultaci s výrobcem je možné je použít mimo místa namáhaná nejvyššími teplotami – maximálně 450°C

Pórobeton – základní typy jsou pískové – bílé, a popílkové – šedé. Tento lehce opracovatelný materiál se dle atestů výrobců může používat pro trvalé zatížení pouze do teplot 60C. Pórobeton má ještě velké rezervy a je třeba dalších zkoušek a atestů a vyvinout výrobci materiál, který při vyšších teplotách neuvolňuje žádné plynné a prachové látky. Pokud chcete stavět krb z pórobetonu – třeba z důvodu opracování a vytváření různých stavebních prvků, použijte vždy na vnitřní stranu vzdušníku superisol tl. 25mm (30). Výhodně použijete pórobeton na podstavy a stavební prvky mimo tepelnou zónu.

Sádrokarton – zatím ani jeden druh nebyl schválen pro použití při cyklickém namáhání za vyšších teplot. Sádrokarton doporučujeme používat velmi omezeně.

Kámen – používá se na obklady portálů krbů. U nás není tradičním materiálem a vzbuzuje v nás pocit chladu. Kámen má různou tepelnou roztažnost, může se stát, že nevhodně přichycený obklad praskne. Pokud chcete použít nevyzkoušený druh kamene, svěřte raději stavbu odborníkům .

Pískovec – poměrně dobře snáší teplotní výkyvy, je to vhodný materiál pro stavbu krbů.

Žula – ne všechny žuly se hodí na krby, protože při změně teplot mohou praskat.

Dřevo – u horní římsy dodržet vzdálenost minimálně 200 mm od skla krbové vložky.

Kovy – moderní high-tech styl krbů, v současné době hlavně broušený nerez. Měď při teplotách nad 300°C získá patinu.

Kontaktujte nás
Skoták
Jan Skoták
obchod, náhradní díly
+420 739 204 494
Bušová
Kateřina Bušová
kamnářka, partneři Profikrby,obchod KOBOK
+420 721 294 124
Pořízka
Jaroslav Pořízka
expedice, sklad
+420 733 644 470
Hlávka
Josef Hlávka
technické informace, náhradní díly, servis
+420 516 410 252
Kde nás najdete
Profikrby s.r.o., Blansko 2506 , 678 01, Blansko
IČ: 27 72 15 74
DIČ: CZ 27 72 15 74
Obchod: +420 516 410 252
Zákaznická podpora: servis@profikrby.cz
Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 16:00
  Přestávka 12:15 - 13:00

Členství, certifikáty, oprávnění

 

ČLEN

CECHU KAMNÁŘŮ

ČESKÉ

REPUBLIKY

   

 

 
 
 

 Certifikované servisní a obchodní středisko

KOBOK v ČR

 

 

Certifikované servisní středisko Thorma

obchod, servis, náhradní díly  

 

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Profikrby s.r.o. je podporováno v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/94.01099